Golden religious menorah isolated on white - 124596223
PREMIUM

Photos libres de droits similaires